Make your own free website on Tripod.comPolacy w Kazachstanie
Historia i współczesność

pod red. Stanisława Ciesielskiego i Antoniego Kuczyńskiego

W tomie m.in.:
  • A.Kuczyński - Dzieje Polaków w Kazachstanie. Zarys problemu historyczno-kulturowego
  • Z.Wójcik - Przyroda Kazachstanu w pracach przyrodników polskich XIX i XX w.

  • G.Hryciuk - Patria in exsilio? Masowe deportacje radzieckie do Kazachstanu w latach 30.-50. XX wieku

  • A.Głowacki - Deportacje obywateli polskich do Kazachstanu i ich osiedlenie w latach 1940-1941

  • S.Ciesielski - Praca polskich zesłańców w Kazachstanie (1940-1945)

  • A.Winiarska - Obraz Kzachstanu w świetle relacji, wspomnień i dokumentów Polaków deportowanych w 1940 roku

  • J.Kamocki - Sytuacja Polaków wobec konfliktu kozacko-kazachskiego w Kazachstanie

  • A.Diaczyński - Teraźniejszość i przyszłość polskiej diaspory w Kazachstanie

  • M.Gawęcki - Polacy w strukturze etnicznej postsowieckiego Kazachstanu  •