Make your own free website on Tripod.comStanisław Ciesielski
profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych
w zakresie historii najnowszej

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Historyczny
Zakład Historii Europy Wschodniej
50-139 Wrocław, ul. Szewska 49, tel. 3402543, fax 3426542

Lista najważniejszych publikacji