Make your own free website on Tripod.comMapa witryny


Stanisław Ciesielski

Niepodległość i socjalizm. Tradycja w myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939-1948

Spis treści


Wstęp
Rozdział I. Tradycja w myśli politycznej WRN (1939-1944)
1. Powstanie i rozwój WRN. Socjaliści na obczyźnie. 2. Tradycja walki narodowowyzwoleńczej. 3. Doświadczenia odbudowy państwa - rok 1918. 4. Wrzesień 1939 - "Polska mas ludowych" i "Polska urzędowa". 6. Rozrachunek z sanacją. 7. Spory o Józefa Pilsudskiego. 8. O polskim ruchu socjalistycznym.
Rozdział II. Lewica socjalistyczna wobec przeszłości (1939-1944)
1. Pierwsze refleksje (1939-1941). 2. Dylematy Polskich Socjalistów. 3. Robotnicza Partia Polskich Socjalistów: kontynuacja czy zerwanie?
Rozdział III. Tradycja w myśli politycznej PPS (1944-1948)
1. Spory i kontrowersje 1944-1947: Pierwsze rozbieżności - XXVI Kongres PPS - O charakter i rolę PPS (lipiec 1945-styczeń 1947) - PPS w sporze o oblicze ruchu robotniczego (styczeń 1947-luty 1948). 2. W poszukiwaniu źródeł powojennej rzeczywistości polskiej. 3. Tradycja a zjednoczenie ruchu robotniczego.
Zakończenie
Źródła i literatura
Indeks osóbO autorze
  
Mapa witryny
  
E-mail
  
Linki