Make your own free website on Tripod.com
  Wschodnie losy Polaków
pod red. Stanisława Ciesielskiego

Spis treści


Przedmowa
Grzegorz Hryciuk
 - Zmiany demograficzne ludności polskiej we Lwowie w latach 1931-1944
Aleksander Srebrakowski
 - Liczba i rozmieszczenie Polaków w Estonii
Stanislaw Ciesielski
- Masowe deportacje z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1941 i losy deportowanych. Uwagi o stanie badań

Małgorzata Ruchniewicz
 - "Nie jestem całkiem zapomniana". Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z obozów i zesłania w ZSRR w latach 1946-1955