Make your own free website on Tripod.comMapa witryny
Stanisław Ciesielski

Myśl polityczna polskich komunistów w latach 1939-1944

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Koncepcje polityczne ruchu komunistycznego w pierwszym okresie wojny (do czerwca 1941 r.)
Rozdział II. Komuniści polscy na drodze do nowych koncepcji politycznych
1. U źródeł nowego stanowiska Międzynarodówki Komunistycznej. 2. Pierwsze inicjatywy komunistów polskich w ZSRR. 3. Wypracowanie platformy programowej przyszłej partii komunistycznej w Polsce. 4. Nowe elementy w poglądach komunistów w kraju.
Rozdział III. Koncepcje komunistów polskich w okresie od stycznia 1942 r. do wiosny 1943 r.
1. Kształtowanie sie programu Polskiej Partii Robotniczej. 2. Poglądy komunistów polskich w ZSRR.
Rozdział IV. Zmiany w koncepjach politycznych polskich komunistów w 1943 r.
1. Nowe inicjatywy komunistów polskich w ZSRR - powstanie Związku Patriotów Polskich. 2. Koncepcje stosunków polsko-radzieckich. 3. Komuniści polscy wobec rządu i obozu londyńskiego po zerwaniu stosunków polsko-radzieckich. 4. Polityczne treści dyskusji programowych komunistów polskich w ZSRR. 5. Zmiany w pepeerowskiej koncepcji frontu narodowego i idea samodzielnego ośrodka władzy. 6. Stanowisko komunistów polskich w kwestii granic Polski. 7. Poglądy na przyszły ład europejski. 8. Projekty ustroju społeczno-ekonomicznego przyszłej Polski. 9. Koncepcje walki zbrojnej i organizacji siły orężnej obozu rewolucji.
Rozdział V. Koncepcje komunistów w okresie bezpośrednich przygotowań do objęcia władzy w Polsce
1. Nowa sytuacja polityczna. 2. Spory o kształt frontu narodowego. 3. Nowe elementy w pogladach na walke zbrojną i jej organizację. 4. Konstytucyjne podstawy władzy i zasady organizacji społeczeństwa. 5. Problemy przebudowy społeczno-ekonomicznej. 6. Wobec kwestii terytorialnych.
Zakończenie
Źródła i literatura
Indeks nazwisk


O autorze
  
Mapa witryny
  
E-mail
  
Linki