Make your own free website on Tripod.comMapa witryny
Stanisław Ciesielski, Jerzy Juchnowski

Dylematy i poszukiwania. Studia nad polską myślą socjalistyczną 1939-1948


Spis treści


Wstęp
Rozdział I. Wojenne drogi socjalistów polskich
Rozdział II. "Demokracja społeczna". Wizja ustroju przejściowego
Rozdział III. O rozważaniach ustrojowych lewicy
Rozdział IV. O kształt stosunków między narodami
Rozdział V. W nowej Polsce
Rozdział VI. "Kto podniesie sztandar jedności narodu?"
Rozdział VII. Spór o socjalistyczny humanizm
Rozdział VIII. Próba syntezy rewolucjonizmu i demokratyzmu
Rozdział IX. O miejsce Polski w Europie
Zakończenie
Źródła i literatura
Indeks osób

O autorze
  
Mapa witryny
  
E-mail
  
Linki